DE | EN | HR | CZ | HU | SI | SK | SRB | MK
Toshiba Leading Innovation

Koliko košta 1 kWh toplote za grejanje?

  državne zgrade
stambeni prostor: broj sati rada punim opterećenjem:
  dobar prosečan loš
grejanje troškovi grejanja efikasnost kWh   35 W (Wat)/m² 50 W (Wat)/m²
W (Wat)/m²
 
ogrevno drvo €/kg % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
prirodni gas €/m³ % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
ulje za loženje €/l % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
tečni gas €/kg % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
toplotna pumpa koja koristi vazduh kao izvor toplote €/kW % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
kameni ugalj €/kg % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
pelet €/kg % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
daljinsko grejanje €/kWh % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
Estia €/kW % 0,04 = 0,04 0,04 0,04
  v.s.  
   kWh
%
   kWh
 
troškovi grejanja / dan vs
troškovi grejanja / mesec vs
troškovi grejanja / godina vs

 

 


zatvori prozor

Impresum

 

 

AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.
Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg
Austria

Telefon: +43/316/8089-0
Faks: +43/316/826371
E-mail: office@air-cond.com
Web: www.toshiba-aircondition.com


Direktor: Dipl. Ing. Werner Hochegger
PDV broj: ATU28629703
Matični broj preduzeća: 55575 d
Nadležni sud: Pokrajinski trgovinski sud u Gracu


Toshiba


Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za tačnost i potpunost podataka odnosno bilo koje informacije, koja je ovde objavljena.